Specialisatie eetstoornissen

Eetproblemen

Eten, het komt meerdere malen per dag terug in ons leven. Eten kan een vriend en een vijand zijn.
Te veel bezig zijn met eten kan een afleiding zijn voor iets anders wat niet lekker zit in jezelf. Dat wat niet lekker zit is wellicht diep weggestopt en om er maar niet aan te denken en het weg te stoppen, kan je je gaan focussen op eten. Hier een mate van (overmatige) controle over hebben kan een afleiding zijn voor dat wat je weg wilt stoppen. Het lijkt te verdoven voor die periode dat je gefixeerd met eten bezig bent, maar dan na een tijdje komt het weer boven. Om dit niet te voelen, heb je het weer nodig om met eten bezig te zijn, om het maar niet te voelen. Zo wordt eten een obsessie, je vriend en toch ook je vijand. Een vicieuze cirkel….

De vorm hiervoor kan variëren van niet eten, tot overeten, tot eetbuien met als gevolg overgeven, etc.

“Eten; mijn vriend en mijn vijand”

Wanneer heb ik een eetstoornis?

Je hebt een eetstoornis wanneer je de controle verliest over je gedrag op het moment dat je begint met je specifieke eetstoornisgedrag. Dezelfde patronen blijf je herhalen maar denkt, hoopt en verwacht dat het een andere uitkomst wordt, vaak onbewust. De drang naar het specifieke gedrag is zo sterk en de verleiding te groot om het te weerstaan. De verslaving treedt op doordat je je afhankelijk voelt en dit maakt dat je er zelf niet uitkomt. Hulp van een professioneel persoon die hierin gespecialiseerd is, zal dan uitkomst moeten bieden.

Eetproblemen kunnen overgaan in eetstoornissen, zoals Boulimia, Anorexia enBing Eating Disorder (BED) en eetstoornis NAO.
Wat jouw klachten ook zijn, met de professionele en ervaringsgerichte hulpverlening die je bij Psycholoog Houten ontvangt is herstel echt mogelijk!

Onzichtbare stoornis

Boulimia:

Deze eetstoornis is een vorm met obsessieve gedachten over eten en afvallen. De angst om aan te komen, houd je in de greep van het eten. Bij boulimia zijn er vaak eetbuien waar iemand geen controle over heeft. Het schuldgevoel maakt dan dat je op een ongezonde manier wilt compenseren, door laxeermiddelen, te vasten, overmatig te sporten of door over te geven. Er zijn verschillende oorzaken waardoor iemand boulimia ontwikkelt.

Factoren die meespelen in het ontwikkelen van boulimia zijn opvoeding, erfelijkheid, levensloop, culturele achtergrond en de (sociale) media. Boulimia wordt vaak zichtbaar na een ingrijpende gebeurtenis die in het leven van iemand heeft plaats gevonden, wat vaak niet een plek heeft weten te krijgen.
Boulimia is een onzichtbare eetstoornis en het kan heel lang duren voordat Boulimia zichtbaar wordt & te herkennen is voor mensen om diegene heen. Eten doe je met mensen, maar het compenseren doe je privé. Ook blijft het lichaamsgewicht vaak gelijk en de compensatie van het eetgedrag in de anonimiteit gebeurt vanuit schaamte.

Anorexia:

De officiele beschrijving zegt “gebrek aan eetlust door psychische oorzaak”. Dit klopt ten dele, want je hebt wel eetlust, maar dit stop je weg, je wilt dit onderdrukken. Alles wat met gewicht, lichaamsomvang en eten te maken heeft, is een obsessie voor je. Je eet extreem weinig, waardoor je steeds meer afvalt, wat vaak leidt tot ondergewicht en zelfs ernstige ondervoeding. Je hebt weinig zelfvertrouwen en je denkt negatief over jezelf. Ook al val je veel af en zit je gewicht onder de BMI, dan nog denk je dat je te dik bent.

Deze stoornis komt zowel voor bij vrouwen als bij mannen. Het is heel belangrijk en zelfs noodzakelijk dat Anorexia tijdig behandeld wordt, om zeer ernstige lichamelijke en psychische gevolgen voor te zijn.

Sinds de zestiende eeuw komt dit ziektebeeld al voor, toen Koningin Mary uit Schotland Anorexia had. Desondanks dat Anorexia al lang voorkomt en er veel onderzoek is gedaan, is en blijft de behandeling complex.
Factoren die meespelen in de ontwikkeling van en naar Anorexia zijn opvoeding, erfelijkheid, levensloop, achtergrond bepaalt door cultuur en de media. Anorexia wordt vaak zichtbaar na een ingrijpende gebeurtenis die in het leven van iemand heeft plaats gevonden, wat vaak niet een plek heeft weten te krijgen.

“Ik heb Anorexia en ben mager; figuurlijk een symbool voor geen ruimte in durven & willen nemen….”

Persoonlijke noot:
Anorexia Nervosa behoort tot mijn verleden en deze ervaring doet mij de meerwaarde geven dat ik als ervaringsdeskundige begrijp waar iemand met een eetstoornis mee worstelt. Deze identificatie vinden cliënten vaak prettig en helpt ze verder te komen. Ook geeft het hoop en een vergezicht van waar een cliënt naar toe kan kijken en verhoogt het de horizon van wat mogelijk is.

Indien iemand met Anorexia Nervosa een goede aansluiting heeft met een professioneel iemand is dit vaak fijn voor zo iemand. Ik kan daarbij ook nog de ervaringsdeskundigheid bieden, wat maakt dat er meer begrepen wordt, waardoor iemand zich vaak nog meer gezien voelt en de erkenning en daarmee herkenning helend is.
Ik loop graag met jou op met als doel uiteindelijk jouw eetstoornis achter je te laten. Ik geloof dat dit echt mogelijk is!

BED: Binge Eating Disorder.

Overmatig eten, ik word geteisterd door eetbuien

Eetbuien, eetbuien en nog eens eetbuien. Deze eetbuistoornis kenmerkt zich door herhaaldelijke keren van grote hoeveelheden eten. Vaak erg snel, niet gecontroleerd en het moment van “vol zitten” voel je hierbij niet goed aan. Tijdens een eetbui, heb je geen controle over de hoeveelheid, snelheid en over wat je eet. Als een eetbui voorbij is, ervaar je vaak stress, schaamte en schuldgevoelens.

Deze eetbuien worden niet zoals bij Boulimia gecompenseerd met braken, afvallen of laxeren.
Alhoewel de eetbuistoornis BED de meest voorkomende eetstoornis is, is er vaak geen eenduidige oorzaak te vinden
Factoren die meespelen in het ontwikkelen van BED, zijn net als anorexia en boulimia, opvoeding, erfelijkheid, levensloop, culturele achtergrond en de (sociale) media. BED wordt vaak zichtbaar na een ingrijpende gebeurtenis die in het leven van iemand heeft plaats gevonden, wat vaak niet een plek heeft weten te krijgen.

Bij Kirsten durfde ik te kiezen om mijn grote laag schaamte te doorbreken, wat een opluchting….

Eetstoornis NAO

Niet Anderszins Omschreven eetstoornis voorheen, nu “Andere gespecificeerde voedings- of eetstoornis“.
De naam zegt al veel, deze term wordt gebruikt voor eetstoornissen die niet aan alle kenmerken van de bovenstaande eetstoornissen voldoen. Doordat deze kenmerken in een breed spectrum zitten, is dit een grote groep mensen die hiermee worstelen. Het is belangrijk te melden dat deze eetstoornis even ernstig is als andere eetstoornissen. Evenzo de psychische en lichamelijke gevolgen ervan. Het is belangrijk om zo snel mogelijk professionele hulp te krijgen.

“Eten beheerst mijn leven, mijn gedachtenpatroon, mijn gedrag, ik word er gek van!”

Herken jij je hierin?

Misschien wel fijn dat er herkenning is en daarmee erkenning is voor jouw specifieke klachten.

Wees welkom.