Privacy verklaring

De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.praktijkmeerwaarde.nlbezoekt.

Beheer

De website www.praktijkmeerwaarde.nl staat onder beheer van Praktijk Meerwaarde. De contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website.

Gegevens van bezoekers

Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.praktijkmeeraarde.nl permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie

Praktijk Meerwaarde zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens\

Cookies

Praktijk Meerwaarde maakt geen gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren..

 Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Kirsten Riepma: Praktijk Meerwaarde, de contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in artikel 1 van deze Privacy Policy.

Disclaimer

Praktijk Meerwaarde is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende

Gegevens die door de klant verstrekt worden

Praktijk Meerwaarde kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken

1. Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het contactformulier

2. Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etc., waarvan Praktijk Meerwaarde denkt dat het kan bijdragen tot een succesvol proces voor de klant.

3. Gegevens verstrekken aan derden. Gegevens die door de klant aan Praktijk Meerwaarde zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is hier één uitzondering op: Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

Beveiliging

De gegevens die de klant aan Praktijk Meerwaarde verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

Aanpassing van klantgegevens

De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Praktijk Meerwaarde kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Praktijk Meerwaarde voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.